EL DAU A L'ESCOLA

1

Serveis de Psicologia i Logopèdia en el Centre Escolar

La figura del Psicòleg/Logopeda a les escoles és fonamental per tal de detectar possibles dificultats que interfereixen en l'aprenentatge de l'alumne. Una detecció precoç de les dificultats ens permetrà poder actuar en les primeres etapes del desenvolupament del nen, millorar-ne l'evolució i evitar un possible fracàs escolar que de ben segur podria repercutir en l'àmbit personal, social i familiar. Per aquest motiu el centre el Dau col·labora amb l'escola realitzant els serveis de diagnòstic i tractament dins el mateix centre escolar.

2

Assessorament i formació a professionals

Durant aquests últims anys s'estan detectant diversos trastorns en el desenvolupament i un ampli ventall de dificultats que requereixen d'un tracte diferent a l'aula per part del mestre i/o de l'equip psicopedagògic de l'escola. Per això el Dau realitza assessoraments i formació en el mateix centre escolar enfocats a professionals de l'educació.

2

Recolzament a l'aula

Donada la dificultat d'atendre alumnes amb necessitats especials dins l'aula, el Dau té un servei de recolzament dins la classe que consisteix en que s'acompanyi a l'alumne dins l'aula per tal de donar-li eines per millorar les seves dificultats específiques i ajudar-lo a millorar l'adaptació dins el grup classe. Aquesta figura a l'hora, realitzarà un suport/assessorament al professor o professionals relacionats amb l'alumne amb dificultats.bottom