20
1
2015

Grups HHSS


A part de la teràpia individual, en el Dau realitzem teràpia en grup quan les necessitats del nen/a ho requereixen. Actualment ja podem dir que tenim una àmplia experiència desenvolupant aquesta activitat i veient notables millores.

Els grups són formats segons les necessitats específiques de cada nen: són grups petits, de 2, 3 o 4 nens adaptant el grup segons l'edat, capacitats cognitives, interessos, etc...

L'objectiu és estimular la comunicació, el joc cooperatiu i les habilitats socio-emocionals.

Les sessions són d'una hora quincenalment.

Què són els grups d’intervenció?

És una manera d'intervenir en el nen mitjançant la interacció amb altres nens/es per poder afavorir i potenciar les habilitats de joc, interacció social i comunicació.

Segons la etapa evolutiva del nen o adolescent és necessari ajudar-lo a desenvolupar estratègies que li permetin adaptar-se al context social, saber-lo interpretar i poder donar les respostes apropiades en cada situació.

El joc és un dels principals mitjans de relació social pels nens. Afavoreix la interacció amb els altres i fomenta la capacitat de compartir interessos, activitats, etc., i així poder formar part d'un grup d'iguals i gaudir d'una bona adaptació que serà la base d'una sana autoestima.

El mitjà de relació evoluciona des del joc fins el desenvolupament del diàleg. Per a tenir una bona comunicació no només és suficient un llenguatge elaborat i estructurat, sinó que cal tenir unes habilitats comunicatives tals com la capacitat de poder captar el punt de vista de l’altre, saber captar les seves intencions i interessos, saber identificar i comprendre els gestos i expressions, etc...


OBJECTIUS DE TREBALL EN ELS GRUPS D'INTERVENCIÓ

Objectius bàsics:

• Desenvolupar la imaginació i la simbolització.
• Afavorir el joc funcional, simbòlic i cooperatiu.
• Identificar i comprendre emocions.
• Entendre les normes bàsiques de joc:
- Respectar torns.
- Respectar temps d’espera.

Habilitats emocionals:

• Conèixer els propis sentiments i expressar-los.
• Comprendre els sentiments dels altres.
• Saber expressar afecte.
• Tolerar altres punts de vista.bottom