24
2
2015

ENTRENA LA LECTURA AMB EL MÈTODE GLIFING


·Des de casa amb l'ordinador
·Cada dia entre 15 i 30 minuts
·Entrenament amb format lúdic
·Seguiment individualitzat
·Assessorament continu

Amb el mètode Glifing, treballem els aspectos fonamentals del procés lector:
-Descodificació grafema-fonema
-Atenció i Memoria de treball
-Consciència fonológica
-Flexibilitat cognitiva
-Reconeixement de paraules
-Morfologia i sintaxi
-Integració en la lectura de textos
-Articulació i dicció
-Comprensió

El seguiment informatitzat permet que en tot moment els pares puguin saber com progressa l'entrenat.

Disminueixen els errors.
Augmenta la velocitat lectora.
Millora la comprensió.
Augmenta la memoria de treball.
Millora l'autoestima.
Actitud més favorable vers els estudis.

www.glifing.combottom