SERVEIS DE PSICOLOGIA


1

Diagnòstic i tractament en:

 • Trastorns de l'aprenentatge.
 • Trastorns emocionals: ansietat, pors, inseguretat, depressió, baixa autoestima.
 • Dificultats de comportament: impulsivitat, agressivitat, falta d'habilitats socials, conducta disruptiva, conducta desafiant.
 • Retard del desenvolupament evolutiu.


1

Unitat especialitzada de Trastorns Generalitzats del Desenvolupament:

 • Autisme, Síndrome d'Asperger, TGD no especificat.

 • Per a l'elaboració del diagnòstic específic d'autisme disposem dels instruments ADI-R i ADOS-G: L'entrevista diagnòstica de l'Autisme ADI-R ( Autism Diagnostic Interview- Revised )
  és una entrevista clínica que permet una valoració profunda de nens/es amb sospites d'autisme o d'algun Trastorn de l'Espectre Autista. És un instrument molt efectiu en l'elaboració del diagnòstic i per a la planificació del tractament a seguir amb el nen/a. S'aplica als pares i explora tres grans àrees: llenguatge i comunicació, interacció social i conducta.
  El programa d'Observació Diagnòstica d'Autisme ADOS-G ( Autism Diagnostic Observation Schedule) és una avaluació estandarizada i semi-estructurada de la interacció social, la comunicació, el joc i l'ús imaginatiu de materials en persones amb sospita de Trastorn de l'Espectre Autista.

  Aquests instruments de referència per al diagnòstic dels Trastorns de l'Espectre Autista són aplicats en el nostre centre únicament per professionals que han rebut la formació específica i acreditada per a la seva aplicació.


1

Unitat especialitzada de diagnòstic i tractament de:

 • Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat TDAH.
  •  Infantil
    Adults


1

Avaluació de capacitats:

 • Proves d'intel·ligència: anàlisis dels punts forts i punts febles.
  •  Infantil
   Adults


1

Tractaments en grup

 • Grups d' Habilitats Socials per a nens amb TDAH (trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat).
 • Grups de nens amb Trastorns de l'Espectre Autista: treball d'empatia, habilitats comunicatives, d'interacció, joc cooperatiu, ...


TARIFES:

Serveis de psicologia Preu
1a visita (60 min.) 60 €
Sessions valoració (60 min.) 50 €
Entrega d'informe i explicació (60 min.) 70 €
Devolució sense informe i proves 50 €
Sessions de tractament psicològic (45-60 min.) 50 €
Sessions de reeducació (45 min.) 45 €
Reunions a l'escola Segons tipus
Sessions de grup 30 €

 bottom